адв. Маргарита Балабанова

 

Адвокат МАРГАРИТА БАЛАБАНОВА е част от екипа на Адвокатска кантора „Балабанова и Василев“. Завършила е специалност право в Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“ с пълно отличие. Специалист е в областта на търговското дружествено право, търговските сделки и работата с търговски дружества. Притежава богат практически опит и в областта на облигационното право, принудителното изпълнение по ГПК, потребителското кредитиране и защита на правата на кредитополучателите.

Адвокат Маргарита Балабанова е докторант по Търговско/Стопанско право в Института за държавата и правото към Българска академия на науките с дисертационен труд на тема „Дружествен дял в ООД“ (научен ръководител е доц. д-р Николай Колев). Адв. Балабанова е изпълнителен директор на сдружение Национален семинарен център „Темида“ (www.lawsems.com) и член на Управителния съвет на дружеството на „Съюза на юристите в България“ в гр. Пловдив (www.sub.bg).  Автор е на множество статии в периодичния правен печат (сп. „Правна мисъл“, сп. „Търговско и облигационно право“ и сп. „Търговско право“) и в Юридическия портал „Грамада“. Владее Английски език.

 

За контакти: тел. 0883/ 328 927; email: balabanova.vasilev@gmail.com

 

Участия и дейности на адвокат Маргарита Балабанова в практически и научни форуми

2018 г. – Участие в конференцията „Традиция и развитие на законодателството в сферата на икономиката“ на 24.10.2018 г., организирана от ЮФ на УНСС в гр. София, с доклад на тема „Апорт на дружествен дял в ООД“.

2018 г. – Участие в квалификационна програма „Новата правна уредба в защитата на личните данни и въздействието й върху адвокатската дейност“, организирана от АК-Пловдив и Центъра за обучение на адвокати „Кръстю Цончев“ на 03.08.2018 г.

2018 г. –  Участие в квалификационна програма „Новата правна уредба в областта на обработването и защитата на личните данни съгласно Регламент на ЕС № 679/2016 в сила от 25.05.2018г.“, организирана от АК-Пловдив и Центъра за обучение на адвокати „Кръстю Цончев“ на 24.05.2018 г.

2018г. – Участие в „VIII национална конференция на докторантите в областта на правните науки”, организирана от ИДП на БАН с доклад на тема: “Кадуциране на дружествен дял в ООД“.

2017г. – Участие в квалификационна програма по „Застрахователните договори по новия КЗ и относимата практика на ВКС“, организиран от Пловдивския адвокатски съвет и Центъра за обучение на адвокати „Кръстю Цончев“.

2016г. – Класиране на финал на Национален конкурс за студентски научни съчинения, организиран от Студентско сдружение по гражданско и търговско право и Кръжок по гражданско и търговско право към ЮФ на Софийски университет „Св. Климент Охридски“ с тема: „Кауза при менителничните сделки?“;

2016г. – Първо място в Трета национална студентска научна конференция за разработки на тема „Право и справедливост“, проведена на 14.05.2016г в ПУ „Паисий Хилендарски“, организирано от ЮФ на ПУ „Паисий Хилендарски“ и ЕЛСА, с доклад на тема: „Разграничение между хипотезата на чл. 273, ал. 2 от Търговския закон и иска по чл. 29 от Закона за търговския регистър“.

2015г. – Класиране на финал на Национален конкурс за студентски научни съчинения 2015, организиран от Студентско сдружение по гражданско и търговско право и Кръжок по гражданско и търговско право към ЮФ на Софийски университет „Св. Климент Охридски“ с тема: „Живот след ликвидацията или какво точно предвижда нормата на чл. 237, ал. 2 от Търговския закон“. Носител на специалната награда на Юридическия портал „Грамада“.

2015г. – Първо място във Втора национална студентска научна конференция „Пропуски в българската правна уредба и преодоляването им“, проведена на 24.04.2015г., организирана от Студентски съвет към ПУ “Паисий Хилендарски“ и Европейската асоциация на студентите по право – клон Пловдив, с доклад на тема: „Налице ли е съпричиняване на вредата в хипотезата, когато пострадалото лице е пътувало в автомобил, управляван от водач, употребил алкохол?“

2014г. – Четвърто място в Четвърто между университетското състезание за решаване на казуси по гражданско и търговско право, проведено в гр. Бургас на 26.04. 2014г., организирано от Бургаски свободен университет.

2014г. – Четвърто място в Национално състезание за решаване на казуси по гражданско и търговско право, проведено в Съдебна палата, гр. София на 12.04.2014г., организирано от Студентско сдружение по гражданско и търговско право и Кръжок по гражданско и търговско право към Софийския университет „Св. Климент Охридски”.

2013г. – Участие в Първа национална студентска научна конференция „Проблеми в модерната правова държава“, проведена на 14.12.2013г. в ПУ, гр. Пловдив с тема: “Бежанци и сигурност“.  Носител на специална награда на Адвокатско дружество „Деспотова и Йончева“.

2012г. – Участие в семинар по право на Европейски съюз на тема: „Преюдициалното запитване на съда на Европейския съюз (СЕС). Формулиране на въпросите до СЕС. Специфики на писмената и устната фаза в производството по преюдициално запитване. Правни последици на решението на СЕС.“

 

Публикации на адвокат Маргарита Балабанова

Балабанова, М. Допустим ли е апорт на дружествен дял от ООД в друго търговско дружество?, сп. Търговско и облигационно право, 2019г., бр. № 1, стр. 5-14

Балабанова, М. Арбитрируемост на дружествени спорове?, сп. Търговско право, 2018г., бр. № 2, стр. 49-62.

Балабанова. М. Кауза при менителничните сделки?, сп. Правна мисъл, 2017г., бр. № 3, стр. 27 – 45.

Балабанова, М. Живот след ликвидацията или какво точно предвижда нормата на чл. 273 ал. 2 Търговския закон – публикувана в Списание Търговско и облигационно право, брой № 5/2016г., ИК „Труд и право“, София.

Балабанова, М. Разграничение между хипотезата на чл. 273, ал. 2 от Търговския закон и иска по чл. 29 от Закона за търговския регистър – публикувана в Списание Търговско и облигационно право, брой № 6/2016г., ИК „Труд и право“, София.

Балабанова, М. Живот след ликвидацията или какво точно предвижда нормата на чл. 273 ал. 2 Търговския закон – публикувана на 03.11.2015г. в на сайта на Сдружение „Грамада”.

Балабанова, М. Налице ли е съпричиняване на вредата в хипотезата, когато пострадалото лице е пътувало в автомобил, управляван от водач, употребил алкохол? – публикувана на 31.03.2016г. в сайта на Сдружение „Грамада“.

Балабанова, М. Противоречи ли уредбата в Закона за енергетиката относно сградна инсталация на основни положения в гражданското право? – публикувана на 5.02.2017г. в професионален правен сайт „Предизвикай правото!“.