Адвокатска кантора „Балабанова и Василев“ организира официален прием

На 19.11.2018 г. Адвокатска кантора „Балабанова и Василев“ откри нов офис в центъра на гр. Пловдив. Вратите на кантората бяха отворени при извършване на водосвет в присъствието на видни юристи от практиката и доктрината – проф. д-р Венцислав Стоянов (декан на ЮФ на ПУ), г-н Севдалин Божиков (бивш заместник-министър на правосъдието и съдия в Апелативен съд – Пловдив до 2018 г.), доц. д-р Христо Паунов (зам. декан на ЮФ на ПУ), доц. д-р Люба Панайотова (ръководител на Катедра „Гражданскоправни науки“ към ЮФ на ПУ), доц. д-р Константин Пехливанов (ръководител на Катедра „Публичноправни науки“ към ЮФ на ПУ), доц. д-р Ярослава Генова от ЮФ на ПУ, адв. Тодор Димов от АК-Пловдив, адв. д-р Петя Хаджийска от САК, докт. Димо Хаджиев от ЮФ на ПУ, г-н Светослав Енчев (председател на Студентски съвет към ПУ) и др. близки и познати.

Адв. Маргарита Балабанова и адв. д-р Ивайло Василев са възпитаници на ЮФ на ПУ. На откриването те споделиха, че за тях е чест и повод за гордост, че при предприемането на тази стъпка в професионалното си развитие са в компанията именно на своите учители в правната наука.

Адвокатска кантора „Балабанова и Василев“ благодари на всички присъстващи, които споделиха този важен ден и направиха деня истински празник!