Защита на лични данни (GDPR)

В сферата на защитата и обработването на личнитe данни адвокатска кантора Балабанова и Василев предлага следните услуги:

  • Разясняване на правата и задълженията на физическите лица във връзка с обработването на личните им данни;
  • Разясняване на правата и задълженията на администраторите и обработващите лични данни;
  • Изготвяне на общи условия и политики за поверителност и защита на личните данни;
  • Изготвяне на вътрешни правила за обработване на лични данни;
  • Изготвяне на декларации за поверителност и съгласие;
  • Изготвяне на процедурни правила за обработване, съхранение и оценка на лични данни и всякакви други необходими документи във връзка с обработване на личните данни;
  • Изготвяне на договори за възлагане на обработването на лични данни;
  • Подаване на жалби пред Комисията за защита на личните данни и представителство в производството пред комисията;
  • Представителство пред надзорните органи и пред съда.