За нас

Адвокатска кантора „Балабанова и Василев“ е кантора, която защитава и гарантира интересите на клиентите и техния бизнес чрез ефективни решения, основани на богат практически опит и дългогодишни научни изследвания.
Сфери на дейност

Адвокатска кантора „Балабанова и Василев“ е кантора, специализирана в областта на търговското, потребителското, изпълнителното и вещното право

Новини

В секция новини ще откриете най-актуалните, интересни и значими събития от дейността на кантората. В нея също може да се информирате за всички важни новини за юридическата общност.
Онлайн консултации

С цел най-бързо и ефективно даване на отговори на въпросите на нашите клиенти, кантората предлага онлайн консултации, което предоставя възможност да се обърнете към нас със своя проблем от всяка точка на света.

Правни анализи

В тази секция са публикувани научните изследвания на специалистите в кантората, където може да следите за най-актуалните проблеми, поставяни в съдебната практика и правната литература, и за техните рашения.